algis_mickunasGegužės 15 d, sekmadienį, 12:00 val. Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia neformaliam pokalbiui su išeivijos filosofu, Ohajo (JAV) universiteto profesoriumi emeritu Algiu Mickūnu. Pokalbį moderuos eksceptologas Kęstutis Bacevyčia. Susitikimas vyks „Gorky“ baro kiemelyje, Pilies g. 34, Vilniuje.

Renginys facebook‘e

Fenomenologas A. Mickūnas apibrėžė pokalbio temą suteikdamas jai pavadinimą „Sąžinė ir sąmonė: religijos ir anarchija“, tačiau ji gali rizomiškai kisti ir keistis priklausomai nuo pašnekovų valios.

A. Mickūno manymu, anarchizmas glaudžiai susijęs su religija: „Visi anarchistiniai sąjūdžiai, akivaizdžiai išreikšti Michailo Bakunino ir silpniau pratęsti Sergejaus Nečajevo, yra teologinis siekis sukurti rojų žemėje, tad visos žmonių sukurtos žemiškos institucijos turi būti sunaikintos be jokio pateisinimo, nes pagal rojaus reikalavimus visi jie yra nepakankami.“

Prof. A. Mickūnas (g. 1933 m. Krikliniuose) – vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų. Mokslinės publikacijos politinės filosofijos, technikos filosofijos, fenomenologijos ir hermeneutikos, estetikos, civilizacinės komparatyvistikos tematika rodo platų jo mokslinį akiratį.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija