LUNI_susitikimasVilniaus LUNI steigia koordinacines įvairių mokslo sričių grupes ir kviečia jungtis į jų darbą. Vilniaus LUNI iniciatyvinė grupė, skatindama ne tik lankyti paskaitas, bet ir aktyviai prisijungti prie LUNI organizavimo, kviečia bendraminčius į susitikimą, kuris įvyks šį pirmadienį, rugpjūčio 23 d., 19 val. „Artotekos” kūrybinėse dirbtuvėse, Strazdelio g. 1, (šalia Vilniaus bastėjos ir „Tamstos” klubo). Bus svarstomi naujųjų Vilniaus LUNI padalinių veiklos, koordinavimo ir bendradarbiavimo klausimai, taip pat problemos, kylančios jau egzistuojančioms akademinėms, ūkio ir viešųjų ryšių grupėms.

Renginys facebook'e

Laukiame tų, kurie nori organizuoti edukacinius LUNI renginius

1) istorijos,

2) socialinių mokslų,

3) menų ir kultūros,

4) užsienio kalbų,

5) DIY („pasidaryk pats”) srityse.

Junkitės prie šių koordinacinių grupių veiklos. Atsineškite savo vaizduotę ir idėjas!

Šį rudenį trečiuosius savo gyvavimo metus pradeda Laisvasis universitetas (LUNI) – alternatyvus savišvietos tinklas, kuriame nemokamai mokytis ir kitus mokyti, savo patirtimi ir išmintimi dalintis kviečiami dėstytojai, studentai, socialiniai aktyvistai, mokiniai, dirbantieji ir visi kiti, siekiantys žinių.

Šiemet LUNI vėl sieks rengti alternatyvias paskaitas, diskusijas ir eksperimentus. Kai kuriuos LUNI filialus bus bandoma decentralizuoti, suteikiant jiems dar daugiau autonomijos. Vilniuje žada kurtis istorijos, socialinių mokslų, menų ir kultūros, užsienio kalbų, praktinių edukacinių renginių koordinavimo grupės, kurios savarankiškai rengs LUNI kursus, paskaitas, pratybas ir seminarus. Šios grupės bus panašios į valstybinių universitetų fakultetus, tačiau veiks nehierarchiniu principu ir bus visiškai autonomiškos.

Vilniaus LUNI iniciatyvinė grupė

2010 08 17

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija