guy_di_meo2010 m. birželio 22 d., antradienį, 18:30 val. LUNI ir Prancūzų kultūros centras kviečia į Bordo universiteto geografijos profesoriaus Guy Di Méo paskaitą „Tapatybės, teritorijos ir prasmės paieškos“, kurioje nagrinės sudėtingą ir labai įvairiai traktuojamą tapatybės sampratą. Paskaita, rengiama kaip kultūrinių renginių ciklo „Vasaros dvelksmas“ dalis, vyks Prancūzų kultūros centre, Didžiojoje g. 1, Vilniuje. Ji bus verčiama į lietuvių kalbą.

Renginys facebook'e

Guy di Méo (g. 1945) yra socialinės ir kultūrinės geografijos specialistas, Michel de Montaigne (Bordeaux) universiteto dėstytojas. Nuo 2003 m. vadovauja Nacionalinio mokslinių tyrimo centro padaliniui, kuris nagrinėja aplinkos, aplinkotvarkos, plėtros, sveikatos ir visuomenės klausimus.

 Guy Di Méo nuomone, tapatybė konstruojama nuolat ir kolektyviai. Nors dėl daugybės manipuliacijų tapatybė dažnai turi politinį ir ideologinį pobūdį, tačiau ji vis dėlto nėra sąmoninga. Gebėjimas laike ir erdvėje skirti tai, kas yra tas pat ir kas skirtinga, būtinas tam, kad individas atpažintų save ir kitus, taip pat tam, kad galėtų susiformuoti įsitikinimą, jog priklauso vienam ar keliems  rišliems socialiniams ir teritoriniams dariniams.

Šio reiškinio požymiai: daugiau ar mažiau vieninga bendruomenė, turinti bendras vertybes, tokius pat kultūrinius bruožus, socialinius tikslus ir uždavinius, kalbanti viena kalba, siejama trumpesnės ar ilgesnės bendros istorijos, dažniausiai, bet ne visada, turinti bendrą teritoriją: kvartalą, miestą, priemiestį (bent jau emocinėje plotmėje). Daugelis mano, kad vienodos socialinės tapatybės asmenų elgesio formos yra panašios, nors jos jokiu būdu neatsiranda automatiškai ir nebūtinai stereotipinės.

Savo paskaitoje Guy Di Méo iškelia dvi hipotezes. Pirmoji hipotezė teigia, kad šiandien vis gausėjantys tapatybės kriterijai individo ne tik neklaidina, bet skatina ir netgi verčia ieškoti to, kas visuomenėje ir erdvėje rišliai siejasi su jo paties istorija ir kurti savo teritoriją.

Remdamasis antrąja hipoteze, geografas tvirtina, kad socialinio ir kultūrinio gyvenimo vaisiui – individualiai ir kolektyvinei tapatybei – patvarumo suteikia tai, kad ji pasireiškia ir materialioje, ir simbolinėje teritorijos bei konkrečių jos vietų kalboje, įskaitant ir virtualias jų formas.

Daugiau info: www.centrefrancais.lt

guy_di_meo

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija