godliauskas_zen.jpgLunatikai tikisi, jog dar ne visi išsilakstė iš vasarojančio Kauno, bei pasinaudodami pasitaikiusia proga, organizuoja paskaitą, galbūt priversiančią sugrįžti į Kauną bent trumpam :)

Renginys Facebook'e

LUNI svečiuosis San Paulo (Brazilija) doktorantas Erick Reis Godliauskas Zen, tyrinėjantis lietuvių migraciją į Argentiną, Braziliją ir Urugvajų bei paliečiantis gana intriguojančias įvairių lietuvių politinių judėjimų temas.

Pagrindinis šio užsiėmimo tikslas - trumpai papasakoti apie lietuvių migracijos į Argentiną, Urugvajų ir Braziliją istoriją, pasidalinti žiniomis apie jų socialines ir politines organizacijas. Sieksime parodyti, jog lietuviai nebuvo homogeniška ir harmoninga tautinė grupė. Homogeniškumas ir harmoningumas visada yra mito apie tautą dalis; neretai jis įtraukiamas į nacionalistinį diskursą.
Iš tiesų, ištisus dešimtmečius lietuvių bendruomenėje vyko intensyvūs konfliktai bei ideologinis skaidymasis. Lietuvių emigrantų tarpe kūrėsi įvairios organizacijos - nuo dešinės iki kairės, besivadovavusios anarchistų, socialistų, komunistų idėjomis.
Analizuodami lietuvių organizavimąsi, siūlome pradėti diskusiją apie tai, kaip lietuvių išeivijos atmintis gali būti inkorporuota į Lietuvos politinę istoriją bei atmintį.

The main goal of this conference is to offer an introduction to Lithuanians immigration history in Argentina, Uruguay and Brazil, considering their social and political organizations. Our intention is to show that Lithuanians does not compose a homogeneous harmonic national group. The homogenous and harmonic aspect of a national group is always part of the national mythical speech; it even extends to the nationalist discourse. Actually, Lithuanian community held intense conflicts and ideological divisions along decades. Among Lithuanians émigré, there were organized associations that sustained since far Right Wing views to different Left Wing perspectives; they particularly included Anarchism, Socialism and Communism. By analysing this organization we also propose to open a discussion how Lithuania diaspora memory can be included in the Lithuanian political history and memory.

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija