tumasonyteGegužės 17 dieną, ketvirtadienį, 19 val., kavinėje „Kultūra“ (Kauno paveikslų galerija, K. Donelaičio g. 16) Kauno LUNI kviečia į pirmosios knygos konkurso nugalėtojos, prozininkės ir slemerės Jurgos Tumasonytės paskaitą/pranešimą „Maištas šiuolaikinėje lietuvių literatūroje".

Renginys facebook'e

Po nepriklausomybės atgavimo susikūrus naujam kapitalistinės visuomenės modeliui, rašytojo ir literatūros statusas valstybėje kardinaliai pasikeitė. Poetai, debiutavę dešimtmečio pradžioje, buvo generacija, kuri turėjo iš naujo susikurti savo – būsimų rašytojų – poziciją, vertybines nuostatas, idėjų raišką, polinkius ir išankstinį pasirengimą dalyvauti visuomenės gyvenime, socialumo neigimą arba teigimą. Pastarojo dešimtmečio kanonų provokacijos švelnesnės, debiutai nuosaikesni, tačiau taip pat galima atrasti „ėjimo prieš plauką“ atvejų.

Šios paskaitos tikslas: aptarti kaip manifestuojamas ir į ką vėliau išsigimsta 1990–2010 metais debiutuojančių poetų maištas.

Pasirinktas objektas lėmė literatūros sociologijos siūlomą tyrimo metodą. Čia svarbi prancūzų sociologo Pierre‘o Bourdieu teorija, kurioje jis, mėgindamas suderinti sociologinius ir estetinius meno aspektus, siūlo žiūrėti į literatūrą kaip vieną iš žaidimo erdvių lauką, kurio raidos logiką remia vidiniai mechanizmai ir savitos taisyklės – saviįteisinimo principai. Meninis laukas pasižymi autonomiškumu, o pagrindiniai jo dalyviai – simbolinių prekių kūrėjai, produktai ir vartotojai.

LUNI Kaunas kviečia visų sričių specialistus ir mėgėjus, čilintojus ir hipsterius aktyviai jungtis ir dalyvauti ketvirtadienio (05 17) vakaro užsiėmime.

slemeriai

              facebook lunirss lunitwitter luniwikipedia 32

Facebook

Vikipedija